संसारका मजदुर एक होऔं !

मालेमावाद – जिन्दावाद !

प्रदेशसभा सदस्य