संसारका मजदुर एक होऔं !

मालेमावाद – जिन्दावाद !

राष्ट्रिय सभा